Naujienos

2018-06-14 04:06:08

KEIČIAMAS AULELIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ PAVADINIMAS

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 metų gegužės 30 dienos sprendimu Nr. 1-TS-166 „Dėl Aulelių vaikų globos namų pavadinimo pakeitimo ir Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro nuostatų patvirtinimo ir Globos centro funkcijų vykdymo“ nuo 2018 metų birželio 13 dienos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre pakeistas Aulelių vaikų globos namų pavadinimas ir užregistruotas naujas pavadinimas „Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras“. Dėl įstaigos pavadinimo keitimo pagrindinės įstaigos funkcijos ir tikslai išliko nepakitę, pasikeitė tik įstaigos pavadinimas, o visi kiti likusieji rekvizitai liko tie patys.