Naujienos

2019-03-29 12:02:52

KOVO MĖNUO - SĄMONINGUMO DIDINIMO MĖNUO BE PATYČIŲ (atnaujinta)

Visą kovo mėnesį  „Vaikų linija“ kviečia švietimo ir ugdymo įstaigas savo bendruomenėms organizuoti ir vykdyti veiklas, skirtas patyčių prevencijai ir kitokio žeminančio elgesio stabdymui. Su patyčiomis turime dirbti visus metus, tačiau kovo mėnesį „Vaikų linija“ kviečia sutelkti vaikų ir suaugusiųjų dėmesį į patyčių problemos aktualizavimą ir jos sprendimo būdus.

Siekdama suteikti informacijos, idėjų ir veiklų pavyzdžių, ką galima organizuoti ir į kokias veiklas įtraukti vaikus per Sąmoningumo didinimo mėnesį BE PATYČIŲ, „Vaikų linija“  kampanijos BE PATYČIŲ svetainėje  bepatyciu.lt  įstaigoms pateiks rekomendacijas veikloms.

Mūsų įstaiga, tęsdama tradicijas taip pat jungiasi prie šios kampanijos

RENGINIŲ PLANAS

Jau įvyko:

Bendruomeniniai vaikų globos namai

Kovo 13 d. naudingai ir jaukiai praleidome valandėlę „Šypsena įveiksime Pyktuką" Anykščių Viešojoje bibliotekoje. Dalinomės istorijomis apie draugus, mokėmės gražaus, gero elgesio su jais. Mokėmės suprasti, kas šypsosi, užuot tūžęs, tas visada stipresnis.
Skaitėme visi bendrą knygą „Liūtas Paryžiuje“. Skaitysime šeimynoje bibliotekininkių pasiūlytą knygelę „Grįžimo istorija“.
Manome, jog po šios popietės tapome dar draugiškesniais.

 

 

 

 

IV šeimyna

Kovo 15 d. 16 val. IV šeimynos globotiniai žiūrėjo filmą „Nekentėk tyloje“, skirtą „Sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių“. Po filmo peržiūros vyko diskusijos. Globotiniai diskutavo apie patyčias, jų daromą žalą tiek mažam, tiek vyresnio amžiaus vaikui. Vaikai diskusijos metu iškėlė svarbiausią mintį, kad patyrus patyčias reikia netylėti, bet pasisakyti artimam draugui arba suaugusiam, kaip aš jaučiuosi, kaip yra man sunku. Patarkite kaip man elgtis.

Socialinė darbuotoja A. Giliauskienė

 

 

****************************

Štai dar vienas mūsų bendruomenės renginys, skirtas prevenciniam mėnesiui prieš patyčias. Dalyvavo Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnazijos mokinė Aušrinė Neniškytė. Skambėjo gražios dainos ir jautrūs žodžiai apie toleranciją, draugystę... Aktyviai dalyvavome judriuose žaidimuose, bandėme atpažinti jausmus, lavinti dėmesingumą. O pabaigai išragavome draugiškumo popietei suneštus pyragus, kuriuos kepė vaikai, padedami darbuotojų.

FOTO

********************

Bendruomeniniuose vaikų globos namuose vyko diskusija ir plakato kūrimas Patyčioms - NE". Kviečiame kiekvieną iš mūsų nepritarti patyčioms ir jas stabdyti. Nelikime abejingi patyčioms. NEUŽMERKIM AKIŲ!

FOTO

********************

Kovo 22 dieną AŠVGC vaikai dalyvavo paskaitoje-diskusijoje „Elektroninės patyčios“, kurios metu buvo aptarta elektroninių patyčių samprata, prisiminta, kas yra sekstingas, pristatyta elektroninių patyčių paplitimo statistika paauglių tarpe Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse. Vaikams buvo pateiktos rekomendacijos ką daryti, susidūrus su elektroninėmis patyčiomis. Po teorinės paskaitos vyko diskusija ir paskaitos apibendrinimas.

 

********************

********************

III šeimyna žiūrėjo ir aptarė filmą apie patyčias...

********************

Kovo 25 dieną 1-oje šeimynoje vyko žaidimų popietė „Mokomės žaisti ir dirbti draugiškai", skirta „Sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių". Globotiniai rūpestingai ruošėsi popietei. Prisiminė vaikystės žaidimus, kokie mėgstamiausi žaidimai dabar. Vaikai pritarė minčiai, kad žaidimas yra būtinas žmogui formuotis, jis padeda ugdyti draugiškumą,  socializacijos įgūdžius ir kūrybingumą. Žaisdami globotiniai geriau pažino vieni kitus, buvo lavinamas dėmesingumas, pagerino kalbos žinias ir išradingumą.