Naujienos

2015-05-04 02:05:46

Motinos dienos renginiuose

Muzikuojanti ir dainuojanti vaikų teatro grupė „Spindulėlis“ vis dažniau kviečiama dalyvauti įvairiomis progomis, įvairiose vietovėse. Pasirodyti Motinos dienos paminėjimuose šiemet buvo pakviesti į Vaitkūnus, Katlėrius, Svėdasus, Mačionis... Vaitkūniečiams parodyta programa kartu su globos namų darbuotojomis „Laiko ratas“, kurios premjera vyko Svėdasuose kovo 11-ąją. Svėdasuose šį kartą buvo parodyta trumpa kompozicija labai gražiai ir prasmingai pradėjusi ir papuošusi Svėdasų kultūros namų meno mylėtojų koncertą. Į Katlėrius išvyką teko atšaukti - tikimasi nuvykti kita proga, na o ketvirtadienį „Laiko rato“ laukia Mačionyse. 

Videoreportažas iš Vaitkūnų 

FOTO prieš pasirodymą Svėdasuose, koncerto videofragmentai

Videoreportažas iš Mačionių

 

Dar šį mėnesį laukia:

17 d. 15 val. Šeimos šventė „Pabūkime kartu“. Daly­vauja Aulelių vaikų glo­bos namų dramos kol., AKC šokių grupė „Vėja“, vad. A.Satkūnaitė, vaikų vokalinė grupė vad. J. Bal­dauskienė. (AKC Kurk­lių sk.) Apie šį renginį rašoma laikraštyje "ŠILELIS"

 

Slaptas prizas