Naujienos

2016-03-25 12:03:26

Svečiuose organizacijos „Gelbėkit vaikus“ atstovės

Kovo 23 dieną „Gelbėkit vaikus“ organizacijos psichologė - konsultantė Aurelija Lingienė ir „Gelbėkit vaikus“ Anykščių skyriaus pirmininkė Jūratė Girnienė Aulelių vaikų globos namų globotiniams vedė paskaitą „Prekyba žmonėmis“.
Lektorės praplėtė vaikų žinias dėl itin grėsmingos socialinės problemos – prekyba žmonėmis reiškiniu ir naujomis šio reiškinio formomis. Globotiniams paminėta, kad žmonės dažniausiai susiduria su informacija, kuomet merginos apgaulės būdu yra įtraukiamos į prostituciją, tačiau trūksta informacijos viešinimo apie jaunimą, kuomet paaugliai ar vos pilnametystės sulaukę asmenys buvo parduoti fiktyvioms vedyboms, vagystėms, darbiniam išnaudojimui. Specialistės pabrėžė, kad žmonės dažnai net neįsivaizduoja patekę į organizuotų nusikalstamų struktūrų pinkles - ypač darbiniam išnaudojimui.
Visuomenėje vyrauja klaidinga nuomonė, kad prekybos vaikais aukomis tampa tik apleisti, socialinės rizikos šeimose arba globos institucijose gyvenantys vaikai. Šiandieninė situacija kitokia – į prekiautojų rankas gali pakliūti ir gerus socialinius įgūdžius turintys vaikai bei suaugę, išsilavinę žmonės. Kuo mažiau visuomenė yra informuota apie šį reiškinį ir kuo mažiau dėmesio yra skiriama visuomenės savisaugos įgūdžiams formuoti, tuo didesnė tikimybė, kad visuomenės nariai dėl patiklumo ar informacijos stokos gali patekti į rizikingas situacijas.
Ypatingas dėmesys buvo kreipiamas pakankamai naujai prekybos žmonėmis formai – išnaudojimui darbui.
Globotiniams detaliai išaiškinta, kaip atpažinti fiktyvius santykius, sukčiaujančius ir tik pasipelnyti iš patiklių vaikų siekiančius asmenis, kur kreiptis pagalbos ir esant galimybei pasipriešinti šiai nelegaliai sistemai.

 Akimirkos iš susitikimo…