Biudžeto vykdymo ataskaitos


2019 metų I ketvirtis

2018 metų

2018 metų III ketvirtis

2018 metų II ketvirtis

2018 metų I ketvirtis

2017 metų IV ketvirtis

2017 metų III ketvirtis

2017 metų II ketvirtis

2017 metų I ketvirtis

2016 metinės ataskaitos

2016 metų III ketvirtis

 2016 metų II ketvirtis

2016 metų I ketvirtis

2015 metinės ataskaitos

2015 metų III ketvirtis

2015 metų II ketvirtis

Forma Nr. 1

Forma Nr. 2 (Biudžeto lėšos)

Forma Nr. 2 (Deleguotos lėšos)

Forma Nr. 2 (Spec. programos)

Forma Nr. 4 (Gautinos ir mokėtinos sumos)

2014 metai

Forma Nr. 1

Forma Nr. 2 (Biudžeto lėšos)

Forma Nr. 2 (Deleguotos lėšos)

Forma Nr. 2 (Spec. programos)

Forma Nr. 4 (Gautinos ir mokėtinos sumos)

Aiškinamasis raštas

2014 metų III ketvirtis

Forma Nr. 2 (Biudžeto lėšos)

Forma Nr. 2 (Deleguotos lėšos)

Forma Nr. 2 (Spec. programos)

Forma Nr. 4 (Gautinos ir mokėtinos sumos)

                Aiškinamasis raštas

2014 metų II ketvirtis

Forma Nr. 2 (Biudžeto lėšos)

Forma Nr. 2 (Deleguotos lėšos)

Forma Nr. 2 (Spec. programos)

Forma Nr. 4 (Gautinos ir mokėtinos sumos)

               Aiškinamasis raštas

2014 metų I ketvirtis

Forma Nr. 2 (Biudžeto lėšos)

Forma Nr. 2 (Deleguotos lėšos)

Forma Nr. 2 (Spec. programos)

Forma Nr. 4 (Gautinos ir mokėtinos sumos)

Aiškinamasis raštas

2013 metai

Forma Nr. 1

Forma Nr. 2 (Biudžeto lėšos)

Forma Nr. 2 (Deleguotos lėšos)

Forma Nr. 2 (Spec. programos)

Forma Nr. 4 (Gautinos ir mokėtinos sumos)

Aiškinamasis raštas

2013 III ketvirtis

Forma Nr. 1

Forma Nr. 2

Deleguotos lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Forma Nr. 4

Aiškinamasis raštas

2013 II ketvirtis

Forma Nr. 1

Forma Nr. 2

Deleguotos lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Forma Nr. 4

Aiškinamasis raštas

2013 I ketvirtis

Forma Nr. 1

Forma Nr. 2

Forma Nr. 3 (2013 m. kovo 31 d. finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų globos namai neturėjo.

Forma Nr. 4

Aiškinamasis raštas

Puslapis "Biudžeto vykdymo ataskaitos" atnaujintas 2019-05-02